ELÈCTRODE PH CONECTOR BNC 1M

Punta esfèrica, indicat per a usos generals, Cos PEI, Electrolit gel.
Ceràmica simple 15-20 ml / h. Es subministra en una caixa juntament amb una caputxa protectora de l’elèctrode.

caCA