ULTRASNAP I AQUASNAP

Ultrasnap és un test fàcil d’utilitzar que permet determinar la presència d’ATP en superfícies i està dissenyat per funcionar amb els luminòmetres d’Hygiena.

Neteja
caCA