SOLUCIÓ NETEJA

Solució de neteja efectiva disponible en sobres de 20 ml fàcils d’usar.
Eliminen les impureses i els residus que queden a les superfícies dels elèctrodes quan es submergeixen en les mostres.

Neteja
caCA