YO-PROX 947

Ferment ideal per a fabricació de iogurt, pastes premsades i blaus.
Acidificació ràpida i regular i textura gomosa. Aroma de iogurt.
Strepto-coccus thermophilus Lactobacillus delbruecckii subesp.bulgaricus.


Aplicació:
sembra en llet
Format: 20 UA

Categoria:
caCA