YO-PROX 753

Ferment per a producció de iogurt.
Produeix amb molta rapidesa una textura espess amb un savor molt suau.
Molt poca post-acidificació.
Indicat per a iogurt batut.
Strepto-coccus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus


Aplicació:
sembra en llet
Format: 20 UA

Categoria:
caCA