MM101 LYO

Ferment de cultura mesòfila homofermentativa per a pre-maduració.
Aromàtic, ràpida acidif.
I resist. Fagos alta. Rotatiu MM100. Lact.lactis subesp. cremoris, Lact.lactis subesp.lactis, Lact.lactis lactis biovar diacetylactis


Aplicació:
sembra en llet
Format: 250 DCU

Categoria:
caCA