MM100 LYO

Ferment de cultura mesòfila homofermentativa per a pre-maduració.
Aromàtic, ràpida acidif. I resist. Fagos alta. Lact.lac-tis subesp. cremoris, Lact.lactis subesp.lactis, Lact.lactis lactis biovar diacetylactis.


Aplicació:
sembra en llet
Format: 250 DCU

Categoria:
caCA