DI-PROX MT 1001

Mix de soques mesòfiles i termòfiles per a producció de formatges.
Acidificació mitjana amb gran resistència a fagos i alt perfil aromàtic.
Lactococcus lactis ssp lactis, Lactococcus lactis subesp. lactis biovar diacetylactis i Streptococcus salivarius subsp. thermophilus.


Aplicació:
sembra en llet
Format: 20 UA

Categoria:
caCA