DI-PROX M272

Ferment de cultura mesòfila homofermentativa i heterofermentativa per a pre-maduració.
Aromàtic alt, ràpida acidif. I resist. Fagos alta. Lact.lactis subesp. cremoris, Lact.lactis subesp.lactis, Lact.lactis lactis biovar diacetylactis.


Aplicació:
sembra en llet
Format: 20 UA / 100 UA

Neteja
SKU: N/A Categoria:
caCA