PCPSM2 LYO

Fong de formació d’escorça, creixement moderat, proteòlisi i lipòlisi feble.
Crosta densa i blanca, actiu anti-Mucor.
Elevada formació d’èsters.
Penicillium candidum.

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 10 DCU

Categoria:
caCA