GEO.GCB LYO

Fong de formació d’escorça, associat a altres fongs com el PC.
De color blanc trencat i més filamentós.
Notes fresques i dolces de fruita.
Geotrichum candidum.

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 10 DCU

Categoria:
caCA