GEO.GCA LYO

Fong de formació d’escorça, associat a altres fongs com el PC. De color blanc i creixement intermig.
Produeix compostos sulforosos i notes de fruita.
Geotrichum candidum.

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 2 DCU

Categoria:
caCA