DEPTAL CSM SUPER

Detergent alcalí clorat, desgreixant i desinfectant.
Conté clor actiu.
Molt escumant i oxidant.
Impedeix les incrustacions.
És poc corrosiu sobre els metalls lleugers i acolorits ja que conté inhibidors de la corrosió.

Neteja
SKU: N/A Categoria:
caCA