TIRES PLÀSTIC pH 0-14

Indicadors en cada tira que s’acoloreixen segons el valor de pH mesurat.
El valor del pH es llegeix comparant el resultat amb una escala de colors de 0-14 pH.

 

Format: 100 unitats

caCA