MULTIPARAMÈTRIC PORTÀTIL EDGE

Opció de mesurar Oxigen Dissolt / Conductivitat i pH amb només canviar la sonda.
El tipus de sensor es reconeix automàticament.
Sensors intel·ligents, incorporen un microxip intern.

caCA