MESURADOR pH KIT 8100 PLUS

Kit de mesuradors de pH i temperatura 8100 Plus.
Una caixa impermea-ble robusta proporciona una protecció IP66 / 67, compensació de temperatura manual / automàtica i calibració de pH.

 

Temperatura: de – 39’9 – 149’9 ºC
pH: -2 a 16,00
Precisió: ±0’05

caCA