CAIXA TIRES pH 4-8

Diferents indicadors en cada tira que s’acoloreixen segons sigui el valor de pH mesurat.
El valor del pH es llegeix comparant el resultat amb una escala de colors de 4-8 pH.

 

Format: 200 unitats

caCA