CAIXA TIRES pH 1-14

Diferents indicadors en cada tira que s’acoloreixen segons sigui el valor de pH mesurat.
El valor del pH es llegeix comparant el resultat amb una escala de colors de 1-14 pH.

 

Format: 200 unitats

caCA