PROQUITEST R967

Test ràpid per detecció d’antibiòtics en llet, totalment innovador.
Mesura els nivells tant de ̃lactàmics, com de tetraciclines.
Els resultats del test estan disponibles en 5 minuts.
No necessita incubació.

Número de proves: 96 deteccions.

caCA