LLUMINÒMETRE SYSTEM SURE PLUS

És un sistema de monitorització que empra un únic instrument per analitzar, emmagatzemar i reportar dades de múltiples indicadors de qualitat.
Emprant tecnologies d’última generació.Detecció de microbis en H2O i superficies.

Categoria:
caCA